Bên cạnh mô hình Hybrid Learning và ôn luyện với các PPP, CEFR Vietnam còn tổ chức du học tiếng Anh toàn thời gian

Với một số trường hợp học viên, giảng viên mong muốn học tập 100% trong môi trường giao tiếp tiếng Anh, CEFR Vietnam, UK English bên cạnh mô hình Hybrid Learning, còn triển khai tiếng Anh CEFR với mô hình du học.

Đặc điểm của mô hình tiếng Anh du học (Oversea English)

  • Học tập trung và toàn thời gian trong ít nhất 1 tháng
  • Học viên học và sinh hoạt tập trung
  • Học viên chỉ học tiếng Anh trong suốt thời gian tập trung
  • Đảm bảo giao tiếp hiệu quả sau khi hoàn tất chương trình
  • Học tại quốc gia an toàn và an ninh, không bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc chiến tranh, với cơ sở vật chất từ 3 sao trở lên
Học tập trung

Toàn bộ thời gian chỉ học và giao tiếp tiếng Anh

100% giảng viên nước ngoài

100% giảng viên nước ngoài và bắt buộc học viên phải dùng tiếng Anh

Nghiên cứu tại địa phương

Nghiên cứu sinh có thể nghiên cứu bất kỳ đâu, tại nơi có thể lấy được dữ liệu và có điều kiện nghiên cứu

Hỗ trợ tiếng Anh trong suốt thời gian học

Bài làm được kiểm tra tiếng Anh trước khi nộp nhằm đảm bảo đúng ngữ pháp và phong cách APA

Sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực

Các hoạt động ngoài lớp học hướng đến sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực

Ôn tập trực tuyến hoặc tại nước ngoài

Sau khi hoàn tất khóa học tại nước ngoài, học viên có thể chọn tiếp tục ôn luyện để thi CEFR tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam

Liên hệ CEFR

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Các chương trình CEFR theo mô hình Oversea English

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29