Chương trình Kiểm định và công nhận

Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu CEFR để được kiểm định và công nhận tại các quốc gia khác thì điều kiện tiên quyết phải được kiểm định tại quốc gia cấp bằng. Tại Anh Quốc, đơn vị kiểm định phải là Ofqual Vương Quốc Anh.

100% chương trình CEFR của Language Cert do CEFR Vietnam và UK English triển khai được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.

Căn cứ khung năng lực Anh Quốc RQF, khung năng lực Châu Âu EQF, khung năng lực Châu Úc AQF, khung năng lực Asean ARQF và khung năng lực Việt Nam VQF (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), các chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực CEFR của Language Cert đủ điều kiện để công nhận tại Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Việt Nam.

Tại Việt Nam, những chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín nước ngoài sẽ đủ điều kiện cần để xem xét công nhận tại Việt Nam. Tại Anh Quốc, các chứng chỉ tiếng Anh phải được kiểm định bởi Ofqual UK

Mã kiểm định Ofqual UK của Language Cert CEFR

 • CEFR A1: Ofqual 603/1955/0 (CEFR A1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1956/2 (CEFR A1 cho kỹ năng Nói);
 • CEFR A2: Ofqual: 603/1957/4 (CEFR A2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1958/6 (CEFR A2 cho kỹ năng Nói);
 • CEFR B1: Ofqual 603/1959/8 (CEFR B1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1960/4 (CEFR B1 cho kỹ năng Nói);
 • CEFR B2: Ofqual 603/1961/6 (CEFR B2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1962/8 (CEFR B2 cho kỹ năng Nói);
 • CEFR C1: Ofqual 603/1963/X (CEFR C1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1964/1 (CEFR C1 cho kỹ năng Nói);
 • CEFR C2: Ofqual 603/1965/3 (CEFR C2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1966/5 (CEFR C2 cho kỹ năng Nói).

Lợi thế khi tham gia khảo thí chương trình CEFR được kiểm định

 • Đảm bảo chất lượng chương trình và quá trình đào tạo.
 • Đảm bảo chương trình được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.
 • Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.
 • Dễ dàng được tiếp nhận vào doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Ofqual là tổ chức kiểm định chứng chỉ tiếng Anh uy tín nhất của Vương Quốc Anh.

"Can Do" của hệ thống đào tạo và khảo thí Language Cert CEFR

Language Cert CEFR được công nhận toàn cầu, trong đó có Việt Nam

Tất cả các chương trình Language Cert CEFR được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh theo khung năng lực RQF áp dụng cho Anh Quốc.

 • Công nhận tại Vương Quốc Anh theo kiểm định Ofqual
 • Công nhận tại Châu Âu theo khung năng lực EQF
 • Công nhận tương đương tại Châu Úc theo khung năng lực AQF
 • Công nhận tương đương tại Châu Á và ASEAN
 • Công nhận tương đương theo khung năng lực tiếng Anh 6 bậc Việt Nam

Tại Anh Quốc, các chương trình tiếng Anh cần được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Tương đương giữa CEFR với IELTS

Liên hệ CEFR

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Các chương trình tiếng Anh CEFR của Language Cert Anh Quốc

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29