Khác biệt CEFR

“Một chương trình theo khung năng lực CEFR chỉ được công nhận khi nó được công nhận tại quốc gia cấp chứng chỉ"
ENIC-NARIC

0

Cấp độ theo CEFR

0

kiểm định & công nhận

0

Địa điểm khảo thí

0

đáp ứng mục tiêu đào tạo

Giới thiệu Khung năng lực CEFR

CEFR (Common European Framework for Reference) là Khung Tham chiếu Trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu gồm 6 cấp độ với Beginer (CEFR A1);  Elementary (CEFR A2); Intermediate (CEFR B1); Upper Intermediate (CEFR B2); Advanced (CEFR C1) và Proficiency (CEFR C2).

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu dành cho Tiếng Anh (CEFR for English) được công nhận rộng rãi tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Châu Phi. Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam cũng đã ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho  ngoại ngữ theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT và công nhận khung năng lực này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

CEFR là khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu gồm 6 bậc được công nhận và áp dụng rộng rãi trong đó có Việt Nam.

read more
Ôn luyện hiệu quả thông qua các PPP

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Năng lực mà CEFR hướng đến

Năng lực tiếp thu

Năng lực nghe và đọc hiểu trong môi trường sử dụng tiếng Anh

Năng lực biên phiên dịch

Năng lực biên dịch và phiên dịch từ ngôn ngữ khác

Năng lực truyền đạt

Năng lực nói và viết trong môi trường sử dụng tiếng Anh

Năng lực phân tích

Năng lực biện luận trong môi trường sử dụng tiếng Anh

Năng lực giao tiếp

Năng lực nói và viết trong môi trường sử dụng tiếng Anh

Năng lực sáng tác

Sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ để sáng tác dưới dạng viết hoặc nói

Kiểm định & Công nhận

Các chương trình theo khung năng lực Châu Âu CEFR của LRN Anh Quốc

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29